Site Overlay

Препоръки, работа с клиенти

ПРЕПОРЪКИ

За промяна на вътрешния ред при работа с клиенти

Относно: Заповед №РД 01-122 от 11.3.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г.на министър-председателя на Р. България

ИНФОРМИРАМ:

Във връзка с вътрешна заповед за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Детска кухня Лакомчо, предприемаме следните действия, които могат се отразят на престоя на клиентите в търговската зала на обекта, а именно:

  • Дезинфекция на търговска зала три пъти на ден – в началото, в средата и в края на работния ден;
  • Измиване дръжките на входната врата  с дезинфекционен разтвор – от 10.00 ч до 12.30, на интервал 15 мин.
  • Системно проветряване на търговска зала – от 10.00 ч до 12.30, на интервал 15 мин.
  • С цел своевременна дезинфекция на помещението, всички играчки и текстилни аксесоари са отстранени.

При получаване на храната се забранява струпването на хора.

В търговска зала се допускат двама клиента.

Ако има повече клиенти, те изчакат реда си отвън, на отстояние поне 1 м един от друг.

За територията на гр. Сандански – при доставка на храната на адрес, се свежда до минимум контактът с клиенти. Доставчикът няма да доставя храна вътре в ресторанти, кафенета и др. обекти, които предполагат струпването на хора. Ако посоченият адрес е от този тип, моля да посрещате доставчика пред него, след позвъняване по телефона.

Надяваме се че ще уважите мерките за сигурност, въведени от нас и ще съдействате на колегите при изпълнението на задълженията им.

Designed by Freepik
Designed by Freepik