Site Overlay

Цените и пакетите, които Детска кухня Лакомчо предлага, според възрастта на детето. Разделени са на две катогии, обхващащи най-ранна възраст, 0 – 3 години. Категориите са за малки лакомчовци – 10 месеца – 1 години и 6 месеца и 1 год и 7 мес – 3 год